artikkel kundalini yoga meditasjon

Kundalini Yoga er en unik yogaform som har noe å tilby alle:

  • Kundalini Yoga er en unik yogaform som har noe å tilby alle kropper, alle aldre og alle livssituasjoner.
  • Den er en “kom som du er” yoga, det er virkningen og erfaringen av yogaen og ikke prestasjonene som står i fokus.

Kundalini Yoga - "hverdagens yoga"

  • Kundalini Yoga blir ofte kalt for "hverdagens yoga" - fordi den kan tilby verktøy som vi kan ha nytte av i hverdagslivets utfordringer.
  • Noen kommer på Kundalini Yoga for å lære slike enkle hverdagsteknikker, mens andre ønsker en dypere, transformerende praksis for indre styrke og vekst.
  • Det er fasinerende at Kundalini Yoga har noe å tilføre begge disse inngangsporter ......samtidig!

Bevissthetens yoga med fokus på pust:

  • Kundalini Yoga som lært av Yoga Bhajan er også kjent som bevissthetens yoga med fokus på pust, enkle men kraftfulle fysiske øvelser, mantra, avspenning og meditasjon.
  • Dette skaper til sammen en helthet som styrker hele mennesket. med risiko for at ens autentiske potensialer kan slå ut i blomst.....

"It is a beautiful practice that will surely enrich your life and develop fitness of mind, body and spirit. " -Yogi Bhajan

"Body is not all, mind is not all, spirit is not all. All three make the sence"  -Yogi Bhajan

Noe av det spesielle med Kundalini Yoga er dens enorme mangfold. Kundalini Yoga er en teknologi som er så stor, vid og dyp, den slutter tilsynelatende aldri å overraske -selv erfarne yogier. Derfor finnes det noe for alle i denne yogaformen. Med mer enn åttetusen kriyaer (yogasett med en spesifikk intensjon) og meditasjoner, så er det slik at kan du tenke på en utfordring, ja så finnes det mest sannsynlig noe for deg i denne yogaen.

"Kundalini Yoga & Meditasjon kan vanskelig beskrives, det må oppleves. Det går rett i hjertet." Yogi Bhajan

Det er også spennende at vestlige medisinske forskere i større og større grad har fått interesse for yogaens betydning for menneskenes helse. I toneangivende tidsskrifter publiseres det artikler som dokumenterer effekter som yogier har hatt kjennskap til i tusenvis av år (Se linker).

Her er noen deltakeruttalelser:

" Når jeg oppdaget Kundalini Yoga, så kjentes det som om jeg kom hjem."
" Jeg ante ikke at det var mulig for å meg å føle meg så godt".
" Dette er den beste investeringen jeg har gjort for meg selv og min helse noen gang".
"Kundalini Yoga har gitt meg tro på meg selv og mot til å leve min sannhet."
"Magisk"

På Senter for levende Helse tilbyr vi faste ukesklasser som er basert på:

  • Drop in eller klippekort
  • Kurs i Kundalini Yoga & Meditasjon
  • Workshops med Kundalini Yoga og Meditasjon.

May the long time sun shine upon you
All love surround you-
and the pure light within you
Guide your way on-
guide your way on.

Sat Nam

 / Anita Vår Brende