Tankefeltterapi
Tankeefeltterapi bygger på akupressur og moderne psykologi. Lett banking på merdianene kan bearbeide negative følelser og kan gi hjelp til en lang rekke av plager som fobier, uro, kroniske smerter, stress, avhengighet, frykt med mer. Dette er en enkel metode som gir raske resultater.

Hva er tankefeltteknikker?
Tankefeltteknikker (TFT) er en terapiform som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer).
I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking.
Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører tilspenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer. For å behandle disse, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes.