fotsone1

Hva terapien brukes for
Fordi soneterapi først og fremst fremmer pasientens selvhelbredende prosesser, har soneterapi et meget bredt indikasjonsområde. Behandlingen kombineres ofte med annen medisinsk behandling. Det er vanlig at norske soneterapeuter også behersker andre former for alternativmedisinsk behandling som urtemedisin, homøopati og øreakupunktur. Soneterapi brukes også til forebyggende behandling fordi funksjonsforstyrrelser hevdes å kunne gi utslag i fotsonene før de har ført til manifest sykdom.
Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptom som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning. Behandlingshyppigheten og behandlingstidens varighet varierer alt etter hva slags problem som behandles. Barn reagerer lettere på soneterapi enn voksne, og soneterapi egner seg godt til behandling av mange lidelser hos barn, som kolikksmerter, diaré og gjentatte luftveisinfeksjoner. Eldre pasienter reagerer vanligvis tregere på behandlingen, men også i aldersomsorgen kan soneterapi ha en viktig funksjon.

Les mer: Soneterapi - Fotsoneterapi

Bachs blomstermedisin er en form for komplementær behandling som brukes for å behandle og balansere negative følelser.
Bachs blomstermedisin er mye brukt av blant annet homøopater, biopater, kinesiologer og soneterapeuter.
Fortrinnsvis blir Bachs blomstermedisin brukt til å behandle emosjonelle og mentale problemer, og tilstander som behandleren mener er forårsaket av slike følelser.
38 blomsteressenser mot 38 følelser

Les mer: Bachs blomstermedisin

Blir du syk av maten du spiser?

Følgende plager kan være relatert til mat/ protein intoleranse/ lekk tarm:

leaky gut progression

Fordøyelsessystemet:
Magekramper, magesmerter, dårlig ånde, gulping, oppstøt etter måltid, luftavgang, ganekløe, oppkast

Nervesystemet:
Engstelse, forvirring, depresjon, hyperaktivitet, konsentrasjons problemer, aggressivitet, irritabilitet, rastløshet

Muskler og Ledd:
Leddinflammasjon, leddsmerter, muskelsmerter, muskelsvakhet

Uro-genital systemet:
Sengevæting, hyppig vannlating, vaginal kløe, vaginal utflod, PMS

Respirasjonssystemet:
Astma, bryst spenninger, kronisk hoste, sår hals, rennende nese, kronisk bihulebetennelse

Hjerte-kar systemet:
Bryst smerter, uregelmessig hjerterytme, høyt blodtrykk, økt puls

Hud, hår og negler:
Akne, skjøre negler/hår, flass, eksem, tørr hud, blek hud, mørke ringer under øynene, utslett

Diverse:
Unormale matbehov, kronisk tretthet, svimmelhet, hodepine/migrene, søvnproblemer, kvalme, væskeopphopning, mareritt, raske vekttap, overvekt, skjære tenner, osv..

Les mer: Matvareintoleranse / Test

auricolo1Auriculomedisin/ Øreakupunktur 

Auriculomedisin er en behandlingsform og diagnosemetode som er svært effektiv ved akutte og kroniske plager. Behandlings - og diagnosemetoden har nevrologisk forklaringsmodeller og er svært godt dokumentert.

Auriculoterapi gir gode resultat ved blant annet:

Les mer: Auriculomedisin

connie nice

Vil du ha en kropp som tåler hverdagen best mulig?
Tåler du maten du spiser?

Som utdannet homøopraktiker interesserer jeg meg for årsaken til dine plager. Ved bruk av blant annet posturologi og auriculomedisin finner jeg årsakene og behandler plagene dine på en effektiv måte. En enkel matintoleransetest kan trolig gi svaret på hvorfor du har mange av dine plager.

Connie  har hatt egen klinikk siden 2003. Startet opp med soneterapi og utvidet raskt med flere terapiformer. I mange år nå har  Posturologi, Auriculomedisin, Akupunktur, PEK, Soneterapi, Bach Blomstermedisin, Matintoleranse testing, Kostveiledning vært hoved arbeidsverktøy.

I en behandling oppleve du å bli hørt, at hele deg blir sett på i sin helhet og at det blir sett  etter og behandlet årsakene bak dine symptomer, og ikke bare symptomene.  Behandlingen blir spesial og personlig tilpasset for deg og dine behov.

Les mer: Helhetsterapi

Tankefeltterapi
Tankeefeltterapi bygger på akupressur og moderne psykologi. Lett banking på merdianene kan bearbeide negative følelser og kan gi hjelp til en lang rekke av plager som fobier, uro, kroniske smerter, stress, avhengighet, frykt med mer. Dette er en enkel metode som gir raske resultater.

Hva er tankefeltteknikker?
Tankefeltteknikker (TFT) er en terapiform som kombinerer avanserte spørreteknikker med Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer).
I akupunktur punkterer man punktene med nåler, i akupressur presser man mot de samme punktene med vedvarende trykk, mens man i TFT bruker lett fingerbanking.
Den fysiske stimuleringen er altså en variant av akupressur. Det antas at alle hendelser i livet som fører tilspenningstilstander, kan være opphav til følelsesmessige problemer. For å behandle disse, som for eksempel angst, uro, sorg, traumer og smerter som for eksempel hodepine, må man avdekke og aktivere den problematiske følelsen, for deretter å stimulere bestemte punkter i bestemte rekkefølger. Selve behandlingen er altså stimuleringen av energisystemet mens en uønsket følelse er aktiv. Dette fører til, ifølge pasientene, at den uønskede følelsen dempes i intensitet eller fjernes.

rygger rett skeiv

Posturologi er studiet av det posturale systemet og kroppens toniske muskulatur. Det vil si kroppens stilling og de sensorene kroppen bruker for å informere hjernen/sentralnervesystemet om ubalanser i våres stilling.

Posturologi er en behandlingsform for smerter og forstyrrelser i rygg, nakke og ledd. Det er tre forskjellige grupper med plager som kan oppstå ved forstyrrelser i kroppens posturologiske system.

Skjevheter og smerter:

  • Ca. 80% av alle som har f.eks. gjentatte nakkesmerter
  • ryggsmerter
  • skiveutglidninger
  • kronisk hodepine
  • migrene
  • kroniske leddbetennelser (ikke revmatiske)
  • slitasje
  • kroniske idrettsskader etc.

Les mer: Posturologi

billionphotos 1633301PEK – Physio Energetic

Kiropraktikk

Med PEK behandler en alle ryggsegmenter med tilhørende nervebaner. Denne terapiformen egner seg derfor svært godt til å behandle plager i rygg, nakke, skuldre, armer, hofter og ben. Det er en behandlingsform som regulerer de biofysikalske og nevrale mekanismer i kroppen. Ryggens 33 virvler er senter for nervesystemet som går ut til hvert sted i kroppen. Ved hjelp av lette trykk på ryggsøylen og armlengdemåling, lokaliseres den virvelen som er årsak til problemet. Deretter korrigeres virvelen uten manipulering ved hjelp av lette trykk og pusteteknikk.

Metoden er svært skånsom og en kan derfor behandle osteoporose pasienter og whiplash pasienter.