top systemoppstilling

Velkommen

Helhet og Glede ble til i en meditasjon i 2009

Helhet og Glede ble til i en meditasjon i 2009. Navnet beskriver balansen vi mennesker trenger for å overleve. Vi trenger alle elementene, vi trenger balanse mellom det Guddommelige og det materielle, kjærlighet og tilhørlighet. Er alle disse elementene på plass vil kjærligheten flyte fritt og vi vil føle oss som hele mennesker fyllt opp av glede.

Jeg prøvde min første systemoppstilling (tidl. familiekonstellasjon) i 2000. Dette fikk mange brikker til å falle på plass for meg, og fikk meg videre i livet. Senere har jeg gjort flere konstellasjoner og utdannet meg til selv å gjøre systemoppstilling.

Systemoppstilling

Systemoppstilling er for deg som ønsker å forandre noe til det bedre, eller ønsker dette for selvutvikling og læring, eller enkelt og greit bare elsker å stå i posisjoner for andres oppstilling.

Stor takk til Bert Hellinger

Jeg vil rette en stor takk til Bert Hellinger som har utviklet denne teknikken, og til mange andre bidragsytere som har videreutviklet teknikken i mange nye og spennende retninger. Jeg vil også rette en stor takk til Tore Kval som jeg tok utdanning hos, og for at han sender meg på kurs og utdanninger hos "de store" i Europa. Også en stor takk til Bjørn Frengstad som jeg hadde gleden av å jobbe sammen med da vi startet kurskvelder i 2006.

Se også facebook "Helhet og Glede",

 Ole Edvard Brende