auricolo1Auriculomedisin/ Øreakupunktur 

Auriculomedisin er en behandlingsform og diagnosemetode som er svært effektiv ved akutte og kroniske plager. Behandlings - og diagnosemetoden har nevrologisk forklaringsmodeller og er svært godt dokumentert.

Auriculoterapi gir gode resultat ved blant annet:

 • Revmatiske lidelser
 • Muskulatur problemer
 • Senebetennelse
 • Mage/tarm problemer
 • Hudplager
 • Migrene/hodepine
 • Matvareintoleranse/allergi
 • Smerter
 • Psykiske plager, uro, angst, traumer
 • Stress
 • Fertilitetsproblem, svangerskapsplager, fødselsforebyggende
 • Overgangsplager
 • Konsentrasjonsproblemer
 • ADHD
 • Lese- og skrivevansker

Auriculomedisin bygger på at alle kroppens organer og organsystemer er reflekssoner representert i øret. Auriculomedisin er et eget fag ved legestudiet ved 7 av Frankrikes universiteter og hver 6. Franske lege jobber med Auriculomedisin. I Norge er vi en liten gruppe som jobber med Fransk øreakupunktur.

Auriculomedisin er utviklet av den franske legen og ingeniøren Paul Nogier i 1951 og senere videre utviklet av sønnen dr.med. Raphael Nogier. Paul Nogier oppdaget at hele menneskets nervesystem har forbindelse til øret og at det samtidig er behandlingsmessig tilgjengelig. Senere fant han ut at kommunikasjonen med kroppens nervesystem kan oppnås via radialpulsen (pulsen ved håndleddet).

/ I 1990 ble Auricoloterapi anerkjent av WHO (verdens helseorganisasjon), som diagnose - og behandlingsmetode

 

Dansk TV - kollega Anne Marie Vester om auriculomedisin:

Her er en film fra min lærer og kollega Anne Marie Vester i Danmark. Hun beskriver behandling av en pasient med slitasjegikt i kneet (artrose).
I intervjuet vises det apparater Microlight jeg også bruker i mitt arbeid med auriculomedisin.